Årets bedrift 2012
samlebildeaa
04.01.2013
Holta & Håland Gruppen er utnevnt til Årets bedrift 2012 i Randaberg.

I 1966 startet Leif Holta og Arne Håland opp selskapet Holta & Håland AS.
I starten var kundene bensin stasjoner, tank og bunkringsanlegg
og det var salg, installasjon og service av teknisk utstyr som var tjenestene som ble levert.

Etter hvert ble kundegruppen utvidet til også å gjelde selskap i olje og gass virksomheten.
Det startet med leveranse av oljefatventiler til Phillips og har deretter økt i omfang
både for utstyr og kundegruppe. I dag leverer Holta & Håland utstyr og tjenester til de fleste
kunder i olje og gass virksomheten.

test
Leif Holta foran bildet som er malt av første oljeplatform i nordsjøen " Ocean Traveller" 1.juli 1966.

Bygdabladet har også laget en reportasje om Holta & Håland gruppen i forbindelse med utnevnelsen til
Årets bedrift 2012 i Randaberg.

Klikk her for å lese reportasjen.


 
< Back