Forus Industry Arena
inergen10
21.08.2012
Stor leveranse av Inergen® brannslokkeanlegg til nytt bygg på Forus.

Holta & Håland Safety AS, ved Section Manager Greger Brattås og Service manager Kjetil Larsen, holder disse dager på å sluttføre en levering av Inergen® brannslokkeanlegg til Forus Industy Arena.

Prosjektet består av 12 slokkesoner med totalt 70 stk. 80l/300 Bar Inergen® flasker.
Sonene inkluderer tavlerom, UPS rom, tekniske rom, nettverksrom, batterirom og datarom.

Prosjektsjef Stig Thorsen og prosjektleder Elektro Olve Bø i YIT forteller at de er veldig godt fornøyd
med jobben som er utført av Holta & Håland Safety AS.

Stig forteller også at samarbeidet har fungert veldig bra gjennom hele prosjektet og at HHS hele tiden
har vært på ballen.

Den lette og omgjengelige tonen har også gjort at det har vært lett å forholde seg til Holta & Håland
Safety AS som leverandør. Humøret er på topp og latteren sitter løst når de sammen diskuterer
hvordan prosjektet har blitt gjennomført.

Olve Bø poengterer også at Interface mellom systemene
som normalt pleier å være utfordrene har fungert problemfritt.

Holta & Håland Safety AS vil benytte anledningen til å takke YIT for et meget godt sammarbeid gjennom hele prosjekt fasen.

inergen3
< Back