Holta & Håland Safety AS utvider med slukkesystemet INERGEN®
aug 0034 kuttet nederst
26.09.2011
INERGEN® er en personsikker og svært effektiv slukkegass uten miljøskadelige komponenter.

Inergen® er en tørr slukkegass og egner seg spesielt godt i sensitive applikasjoner som datalagringsrom, serverrom og kontrollrom både offshore og landbasert. På landmarkedet blir Inergen® i tillegg foretrukket til bruk i beskyttelse av produksjonslokaler, lagerbygg og verneverdige bygninger.
< Back