Slokkeanlegg du
kan stole på

Vi designer, installerer, tester, dokumenterer og utfører årlig service på ditt brannslukkesystem både på land og offshore. Vi har levert brannslukkeanlegg til platformer, borerigger, NORSOK Z-015 containere, tekniske rom, datalagringslokaler, dekkhotell og lagerhotell, produksjonshaller, fellessentre, sykehus og leilighetskomplekser.

 

Kontakt:

Greger Brattås
Avdelingsleder Slokkesystemer
Mobil: +47 948 55 341
Direkte: +47 51 41 52 41
Send epost


Inergen®

Inergen® er en personsikker slokkegass som er svært effektiv. Et Inergen® slokkeanlegg skader ikke sensitivt utstyr og har null innvirkning på miljøet. Inergen® består av gasser (52% nitrogen, 40% argon og 8% CO2) som er naturlig tilstede i atmosfæren. Et Inergen® slokkeanlegg har ikke et ozonskadende potensiale og bidrar heller ikke til global oppvarming. Ved frigjøring reduseres oksygenivået fra 20,9% til mellom 10-14% basert på applikasjonen. Branner slukkes ved å fjerne oksygen.

I et Inergen® slokkeanlegg lagres gassen vanligvis på 300Bars 80l trykkflasker for å minimere fotavtrykk. Vårt design optimaliserer antall sylindere ved å bruke styrte systemer der "største rom" strategi brukes som referanse til sylinderbanken som trengs.


Skumanlegg

Skum består av skumkonsentrat, vann og luft. Det kveler flammer, avkjøler og skiller flammekilden fra produktoverflaten. Det finnes en rekke forskjellige skumvarianter, alle designet for forskjellige typer brann og temperaturkrav.
Et skumanlegg er spesielt effektivt for å beskytte brennbare væsker.

Alt vårt skum kommer i forhånsblandede løsninger, eller i separate tanker med konsentrat og vann, sammen med egnet skumfordelingsutstyr.


Kombinerte slokkesystemer

Holta & Håland Safety leverer kombinerte løsninger innen branndeteksjon og brannslukking – alt fra en leverandør.

Våre kombinerte systemer fra Tyco dekker alle dine behov, er kostnads-effektive, svært fleksible og enkle å betjene. Vi designer, installerer, dokumenterer og vedlikeholder brannslukking- og brannvarslingssystemer.


Novec

Novec, produsert av 3M, er en kjemisk væske som fordamper ved frigjøring. Den kveler brann ved å fjerne varme. Novec krever mindre medium enn Inergen®, noe som reduserer fotavtrykk betydelig. Et Novec slukkeanlegg er velegnet til mindre applikasjoner uten behov for lengre rørløp på grunn av noen begrensninger i forbindelse med design.

Et Novec slukkeanlegg skader ikke følsomt utstyr. Det er miljøvennlig og leveres med en 20-årig "blue skye warranty", som garanterer dets grønne fotavtrykk.


inergen4.jpgfire-supression-slukkesystemer-inergen-holta-haaland-safety1
inergen5.jpgfire-supression-slukkesystemer-holta-haaland-safety2
fire-supression-slukkesystemer-inergen-holta-haaland-safety3
fire-supression-slukkesystemer-holta-haaland-safety4

Keywords:

Inergen Slokkesystem Slokkeanlegg Novec Skum Skumslokkesystem Skumslukkesystem Brannslukkeannlegg Brannslukkesystem Miljøvennlig slukkesystem Fire suppression Inert atmosfære 80l 300Bar 50l 300Bar Personsikker slukkegass Slukkegass Vanntåke Manifold Håndslukker CO2 slukke system Utløser skap Wire trekk Slukkesystem uten bruk av vann Slukke konsentrasjon 8% CO2 Tredimensjonal slukke effekt Dyse flaskebank Applikasjoner: Verneverdige bygg Kontainer Container Datarom Datahall Arkiv Produksjons lokaler Omsorgsboliger Næringsbygg Eldresenter Sykehus Leiligheter Lager rom Lagerbygg Museum Telekommunikasjon Gallerier Maskinrom Rigg Platform Slukke konsentrasjon 8% CO2 Tredimensjonal slukke effekt