holta-haaland-safety.jpg

Our experience, your safety.

Screen Shot 2018-09-20 at 13.44.44.png

Safety in numbers.

54 +

Offshore installasjoner

Vi har levert produkter og tjenester til de fleste installasjoner offshore, inkludert: Statoil, Shell, Conoco Phillips og AkerBP.

 

200 +

slukkesystemer

Vi leverer kvalitetsløsninger innen slukkesystemer for brann til offshore-containere, tekniske rom, datalagring, museer, verneverdige bygninger, lagringsrom eller produksjonsanlegg.

 

20 +

Års erfaring i gjennomsnitt

Vårt erfarne personell har i gjennomsnitt 20+ års erfaring innen sitt kompetanseområde.

Brann & Gass deteksjon

Trenger du et SIL2-sertifisert brann- og gass deteksjonssystem?

Vårt høyt kvalifiserte personell vil gi deg flere muligheter for å dekke dine SIL2-krav. Våre IR detektorer, laserdetektorer, flammedetektorer, elektrokjemiske og katalytiske detektorer har alle SIL2-sertifisering.

instrumentering2.jpg
 

Instrumentering

Les mer om hva Holta & Håland kan produsere lokalt. Aspirasjonskabinetter for gass og røyk, prøvetakingssystemer for olje, gass eller vann, WHCP, HPU, kjemikalieinjeksjon og mer.

Slokkesystemer

Vi designer, installerer, dokumenterer og vedlikeholder dine brannslukkesystemer, inkludert Inergen®, Novec og skumsystemer.

partnership2.jpg
 

Strategisk partnerskap

Globale løsninger levert lokalt. Vårt partnerskap med Tyco F&IS, nå Johnson Control, gir oss tilgang til 150+ offshore serviceingeniører, flere produkter og tjenester direkte fra Storbritannia. Vår kostnadsmodell sikrer bedre priser og service til våre sluttbrukere.